Follow by Email

Søkeresultater

fredag 17. november 2017

ATEKO November 2017

Dagens møte i ATEKO var med det formål å oppsummere hvor langt studentene er i prosessen. Studentene holdt hver sin presentasjon om "dagens status", noe jeg synes er veldig interessant - særlig fordi de kommer fra ulike utdanningsprogrammer.
At de lærer mye av blant annet hospitering ute i bedrifter er et sentralt virkemiddel i studiet, og dermed ønket. Det er dermed flott at de lærer og utvikler seg - selv om utvikling ofte krever litt tid til å tenke gjennom ting. Noe er av en slik karakter at "dette kan jeg bruke umiddelbart", men andre ting ofte trenger mer bearbeiding - det tenker jeg er slik det skal være.

Som en avsluting oppsummerte jeg noen inntrykk fra to konferanser jeg har vært på - og det ble godt mottatt - og vi fikk en god diskusjon om alt i fra demokratisering av teknologi til mangfold av nye inntrykk - og hvordan den enkelte lærer må foreta en profesjonell faglig vurdering om akkurat dette "digaitale verktøyet" passer inn i min kontekst. Spennende.
Takk for en fin dag.
JE

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar